Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên - Đơn vị Liên kết
Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên.

Địa chỉ: Phường Cam Giá, Tp Thái Nguyên, Thái Nguyên.

Điện thoại: (+84208) 3832 236
Fax: (+84208) 3832 056
Tỷ lệ góp vốn của Thái Hưng: Đang cập nhật