Công ty TNHH thương mại Thái Hưng
Công ty TNHH thương mại Thái Hưng là đơn vị thành viên của Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng được thành lập ngày 02/02/2004.

Địa chỉ:  Thôn Yên Phú, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ,  Tỉnh Hưng Yên

Mã số thuế: 0900222291
Điện thoại : 0321980717
Fax :0321980719
Web: www.thaihung.com.vn
Email: thaihungtn@hn.vnn.vn
Tỷ lệ góp vốn của Thái Hưng: Đang cập nhật