Văn phòng đại diện Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng đại diện Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng tại thành phố Hồ Chí Minh thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện số: 4600310787-004 đăng ký lần đầu ngày 19 tháng 8 năm 2016.

Địa chỉ: Số 39, đường 37, phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08 3911 2001